Sredstva za dezinfekciju

Naziv proizvoda Namena proizvoda
DeSu per Koncentrovano sredstvo za dezinfekciju na bazi aktivnog kiseonika